Omsorgsboliger

Hospital IT leverer løsninger skreddersydd for omsorgsboliger. Fullt utprøvet på Kampen Om...

Digitale Sykehjem

Hospital IT realiserer digitale sykehjem! Digitale sykehjem erstatter dagens analoge syste...

Pasientsignal

Vi lager løsninger for trygghet og sikkerhet for pasienter og ansatte.

Fra reaktiv til proaktiv helsehverdag

Vakt Front One
SmartVakt: Av

SmartVakt:

Fra reaktiv til proaktiv

I helsetjenesten er mange prosesser frakoblet hverandre hvilket gjør det uoversiktlig og lite effektivt å levere tjenester. Det er vanskelig å være oppdatert til enhver tid med det resutat at det blir bomturer, ting tar for lang tid og informasjon blir feil eller ikke nøyaktig nok.

Vakt Front Two
SmartVakt: Av

SmartVakt:

Fra reaktiv til proaktiv

Med SmartVakt settes hendelser, handlinger, personell og pasienter i system. Derfor kan tjenestene løses på bakgrunn av korrekt oppdatert informasjon slik at man nettopp unngår bomturer, er alltid oppdatert, og sørger for at tjenestene leveres slik de er lovet.

SmartVakt: Av
Platform Front One
SmartFlyt: Av

Mange tjenester har i dag hvert sitt undersystem

Fra mange til ett

Sykehjemmet har et system for sykesignal, ett system for akuttilkalling, en telefonsentral og TV- og underholdningstjenester som en annen løsning. Hjemmetjenesten har en alarmsentral med ymse mobiler i sirkulasjon. Ingen av systemene snakker sammen, og ingen av systemene snakker med pasientene.

Platform Front Two
SmartFlyt: Av

Samle tjenestene i samme plattform

En enhet for alle systemer ute og inne

Slik samler du sykesignal, alarmsentral, velferdsteknologi og tilrettelagte hjelpemidler i samme system - gjennom en ASP-tjeneste til din kommune. Velferdsteknologi i ypperste klasse.

SmartFlyt: Av

Innovativ helseteknologi

Inst Front One

Institusjon

Vår teknologi gjør det mulig å løpende automatisk fange opp virksomhetskritiske data fra den operative driften i et sykehjem. Det betyr blant annet at pasienten ikke må utløse alarmer og tilkallinger manuelt når det trengs hjelp. Systemet passer på og varsler de ansatte på mobile arbeidsflater om hvor hjelp trengs.

Field Front One

Hjemmebaserte tjenester

SmartSolution samler digital informasjon og tilgjengeliggjør informasjonen til arbeidsflater som hjemmetjenesten har tilgang til, enten via smartmobiler eller sentrale applikasjoner der behov for status og dirigering er størst. Verktøyene muliggjør at alle aktører har tilgang på den informasjon som trengs for å levere ”best practice” innen både alarmhåndtering, konsultering, oppfølging og støtte til daglige arbeidsoppgaver både i hjemmetjenesten og i institusjoner.

Social Front One

Velferdsteknologi

Våre velferdsteknologiløsninger har høy "feel-good" faktor, og stimulerer brukerne til sosial kontakt og anvendelse av tjenestetilbud samt gir mulighet til hjemmemålinger på Continua-format. Løsningene er levert til flere hundre brukere, og er vel uttestet.

Ønsker du å vite mer?

Aktuelt

mandag 12.juni 2017

Sandefjord Medisinske Senter har valgt SmartVakt fra Hospital IT

Løsningen består av prosess-støtte og pasientvarsling

Løsningen er trådløs og baserer seg på WIFI og IoT, som gjør bygget fleksibelt og dynamisk for fremtidige endringer. Løsningen er selvfølgelig integrert mot kommunens pasientjournal (CosDoc) som er levert av ACOS AS. 
Les mer...
onsdag 05.april 2017

Nå har kommunene valgt helseteknologi

JESSHEIM. Ullensaker, Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Nes kommuner har

Med ny teknologi vil de ansatte få mer tid til brukerne. Teknologien gir raskere svar på hvem som trenger hjelp, hvem som best kan hjelpe, hvem som faktisk tar oppdraget med å hjelpe, at hjelpen har vært utført og dokumentert i en elektronisk pasientjournal, sier kommunikasjons...
Les mer...
tirsdag 28.mars 2017

Gjerdrum kommune har kjøpt SmartVakt Felt

Gjerdrum er med i kommunesamarbeidet på Romerike, (DGI)

Samarbeidet består av Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Hurdal og Eidsvoll. De har valgt Plattform fra Hospital IT der de blant annet benytter SmartVakt Felt til å understøtte tjenesteproduksjonen i hjemmetjenesten i kommunene. Løsningen er selvfølgelig integrert til kommunen...
Trykk her for å spille filmen
Flere artikler