Velferdsteknologikonferansen i Trondheim har en tverrfaglig målgruppe. Fagpersoner fra kommuner, helseforetak, undervisning og forskning, og fra bedrifter, samles hvert år for å diskutere og utveksle erfaringer for det videre arbeidet.
I dette velfersteknologiske utvekslingsarena, holdt Adm.dir. Flemming Hegerstrøm et foredrag om "Fra tanke til virkelighet". Som gründer og daglig leder av Hospital IT hadde han mange tanker og ideer å formidle til forsamlingen.
Det legges opp til stor satsing på velferdsteknologi i nærmeste framtid. Helsedirektoratet har foreslått et Velferdsteknologisk innovasjonsprogram med en gjennomsnittlig årlig ramme på 120 millioner kroner. Helsedepartementet, Forskningsrådet og Innovasjon Norge har også presentert sin satsing på velferdsteknologien i denne konferansen.