Akuttilkalling av kollega

SmartVakt Felt Alarms Icons 2

SmartVakt støtter tilkalling fra pleier til pleier ved akutte situasjoner eller ved behov. Det kan også leveres alarmutløsning ved at en ansatt har vært i samme GPS-posisjon for lenge for gitte addresser.

Ønsker du å vite mer?