Apps

APP analytics

Applikasjonsunivers på smartmobil for alle funksjoner. Ingen input av data , strømlinjeformet operasjon. Lett å bruke for vidt forskjellige funksjonsområder.