Infoassistent - egenomsorg, samhandling og sosial kontakt

Hospital IT leverer Infoassistent tilrettelagt for velferdsteknologiske løsninger som egenomsorg (følger Continua-spesifikasjonen) og samhandling med kommunens tjenestetilbud. Infoassistent gjør det lett å opprettholde sosial kontakt og delta i aktiviteter.

Infoassistent brukes både av hjemmeboere men også beboere i omsorgsbolig og institusjon.

 

Info Measure Icon

eHelse og egenomsorg

Infoassistent er en applikasjon som kan snakke med helsesensorikk på Continua-format (eller andre dataformater). Det er enkelt å koble til nye sensorer, gjøre målinger og dele målinger med helsetjenesten. Videre kan helsetjenesten motta alarmer ved målinger utover grenseverdier.
Digsyk Relatives Icons 1

Sosial kontakt

Infoassistent legger til rette for sosial kontakt mot enten et kommunalt tilbud eller familie og venner for eldre. Løsningen er enkel i bruk og spesielt tilrettelagt eldre brukere.
Info Health Icon 2

Personlig helsedagbok

Brukeren kan selv, eller godt hjulpet av hjemmetjenesten, måle blodtrykk, veie seg o.a., og resultatene vil bli sendt direkte over til helsetjenesten, som raskt kan merke seg om noe er galt. Brukeren får også et visuelt bilde av egen tilstand.
Info Com Icon 1

Kommunikasjon mot tjenesteytere

Infoassistent gir mulighet for kommunikasjon mot tjenesteytere og pårørende mm. ved hjelp av innebygget telefoni, SMS og videotelefon-løsninger.
Info Calendar Icon 1

Kalender og aktivitetsliste

Beboeren får en enkel oversikt over avtaler med hjelpeapparatet, og kan lage egne avtaler. Kommunen kan registrere sine hjemmebesøk. Varsel om besøk blir samtidig sendt på SMS til den hovedansvarlige blant de pårørende. Infoassistent påminner beboeren om avtaler og viktige klokkeslett i kalenderen.

Ønsker du å vite mer?