Bo tryggere hjemme

Hospital IT har utviklet løsningen Infoassistent. Løsningens hensikt er å gi hjemmeboende eldre større trygghet i hverdagen. Med en rekke verktøy og hjelpemidler bidrar den til at du kan mestre daglige gjøremål, bo alene hjemme, og allikevel være trygg.

Her kan du lese med om Infoassistent.