Cathinka Guldberg senter, Lovisenberg

Det digitale sykehjemmet

Cathinka Guldberg senter bruker hele SmartSolution konseptet med InfoAssistent, SmartVakt og SmartFlyt. SmartVakt har funksjonalitet som beskrevet i kravene til sykehjemmet.

InfoAssistent og SmartVakt - Tilrettelagte hjelpemidler for pasientene

TV, aktiviteter, sosial kontakt og Norges mest avanserte trygghetsalarmsystem med fallalarm og vandrealarm

SmartFlyt - Tilrettelagte hjelpemidler for de ansatte

Dokumentasjonsverktøy, alarmregistreringer, medisinske sensorer og digital statusoversikt

SmartVakt - Tilrettelagte hjelpemidler for de ansatte

Mobile verktøy for alarmdistribusjon, mobile helsemålinger, sårstell, telefon, mm.

Modul EPJ – 100 % integrasjon mot fagsystem

Løsningen er i sin helhet integrert mot ACOS CosDoc.

Cathinka Guldberg-senteret har løsningen ”Det digitale sykehjem” med ”Det digitale pasientrom”. I det ligger automatisk registrering av hendelser på pasientrom samt automatisk oppslag i elektronisk pasientjournal. I SmartVakt ligger alle funksjonene som tilhører pasientvarsling slik som; aktiv og passiv varsling og automatisk tilstedemarkering. I tillegg benytter Cathinka Guldberg-senteret InfoAssistent som gir tilgang til TV, radio, internett, telefon, kalender, SMS og infokanal til ansatte og beboere. InfoAssistent inneholder også funksjonalitet for dialog med pårørende via webklienter. Det benyttes store touch skjermer på beboerrommene for alle disse funksjonene.