Data,innsikt og analyse

APP analytics

100% sporbarhet I alle ledd, alle arbeidsoperasjoner. Innsikt i arbeidsbelastning, arbeid produsert, tider brukt, og avvik som har hendt.