De som gjerne vil hjelpe: Familien

Noe av det viktigste med infoassistenten er hvordan dette systemet på en positiv måte kan involvere mennesker som har en nærhet til brukeren, det være seg familie, venner eller andre potensielle ressurspersoner.
web_banner_6[1]
Alt familien trenger for å kommunisere med infoassistenten til deres mor, far, bestemor, bestefar, søster eller bror er en nett-tilkobling. Det kan skje via PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon, men dette er likevel et lukket nettverk som kun kan brukes av de menneskene som er relevante for hovedpersonen.

Via systemet kan også de pårørende, eller la oss si de tilhørende, benytte kalendertjenesten for avtaler, veiledning og påminnelser. Like viktig er det at det er kort vei fra de tilhørende og til det kommunale hjelpeapparatet nå man tar i bruk dette opplegget. Det kan gjelde informasjon fra kommunen, men det er også mulig å gjennomføre videosamtaler mellom brukeren, de tilhørende OG helsetjenesten samtidig. Et nærere forhold til familie og venner, selv når tid og avstand forhindrer direkte kontakt, har utvilsomt stor verdi. Medisiner og mat er viktige saker, men hvem kan si hvor mye helse det ligger i det å kunne sitte ved storskjermen og hilse på et barnebarn som bor mangfoldige mil unna?