Digitale Gardermoen (DGI) velger plattform fra Hospital IT

6 samarbeidskommuner på Romerike har slått seg sammen og kjøpt SmartSolution

DGI innkjøpssamarbeid med 6 kommuner på Øvre Romerike, Ullensaker, Nes, Gjerderum, Eidsvoll, Hurdal og Nannestad har slått seg sammen og kjøpt felles plattform for å levere digitale størrefunksjoner til helse og omsorgssektoren til alle kommunene. 

Selve plattformen er lokalisert hos DGI mens kommunene tar ut funksjonalitet for bruk i hjemmetjenesten og alle institusjonene. Dette gjelder elektroniske trygghetsalarmer, elektroniske dørlåser og pasientvarslig i alle instusjonene. Løsningene er integret mot CosDoc elektronisk pasientjournal fra ACOS AS for automatisk døkumentasjon og oppslag.

Ønsker du å vite mer?