Innovasjon

Hospital IT legger vekt på behovsdrevet innovasjon når gode løsninger utvikles. Det jobbes tett med helseinstitusjoner, ressursgrupper, brukerrepresentanter og pårørende for å utvikle gode produkter. Hospital IT utvikler også løsninger i store nasjonale og internasjonale FOU-prosjekter i regi av Innovasjon Norge og Forskningsrådet / AAL-programmet / EU. Systemene som utvikles skal bli viktige verktøy både for hjelpeapparatet og for eldre mennesker som ønsker å kunne bo lengre hjemme og klare seg selv.

Kommer: Ny webside og nye produkter

Hosptial IT lanserer nye produktlinjer for både sykehus og kommuner. Sentralt i løsningene står mobile arbeidsverktøy som arbeider gjennom megatrenden "operational intelligence" - rett informasjon om rett pasient til rett person til rett tid. Dette realiserer sykehusspesifikke applikasjoner mht. pasientflyt, utstyrsflyt og ansattflyt. For kommuner realiseres den digitale hjemmetjeneste og digitale sykehjem. Les mer: Digital hjemmetjeneste - digitale sykehjem.

Flerspråklig informasjon til barn med Diabetes 1

Flerspråklig informasjon for diabetesbarn ved Oslo Universitetssykehus i et samarbeid med Diabetesforbund, Barneklinikken på Oslo Universitetssykehus skal Hospital IT AS utvikle IKT-baserte støttefunksjoner for barn med diabetes type 1. Prosjektet har fått navnet Dinfo, og er delvis finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.

Dinfo

Flerspråklig informasjon for diabetesbarn ved Oslo Universitetssykehus I et samarbeid med Diabetesforbund, Barneklinikken på Oslo Universitetssykehus skal Hospital IT AS utvikle IKT-baserte støttefunksjoner for barn med diabetes type 1. Prosjektet har fått navnet Dinfo, og er delvis finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.

Målet med prosjektet er å bidra til mer likeverdige helsetjenester ved å sikre at pasienter og pårørende får tilgang til samme informasjon uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn. Prosjektet skal redusere unødige sykehusopphold og gi bedre mestring av tilstanden. Pasienter med nyoppdaget diabetes tilknyttet sykehusopphold får på denne måten lett tilgjengelig kvalitetssikret læringsmateriell om sin tilstand.

Den digitaliserte informasjonen ble tilgjengeliggjort på Barneklinikkens pasientterminaler i september 2010, og blir evaluert i løpet av første halvdel i 2011. Prosjektleder for prosjektet er Sigrid Marie Saastad i Hospital IT.

Omtale av Dinfo i Helse Medisin og Teknikk

Del:
Tips en venn