Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Folldal kommune

Folldal kommune bruker SmartSolution i hele omsorg tjenesteproduksjonen

Løsningen i Folldal kalles SmartVakt Felt og er en videreutvikling av SmartVakt for institusjon og basert på en noe annen teknologi, men med tilsvarende funksjonalitet og identisk grensesnitt for brukerne og ansatte som i SmartVakt. SmartVakt Felt er myntet på hjemmetjenesten for å gi nødvendig informasjon i utførelsen av deres arbeid og muligheter for dokumentering rett i EPJ. Neste steg i prosjektet er å samkjøre alarmhåndtering og arbeidsstøtte i SmartVakt og SmartVakt Felt. Dette eliminerer behovet for alarmsentral og responssenter ved at systemet basert på beboers og ansattes posisjon ruter alarm og oppdrag til nærmeste ansatte, som kan opprette direkte kontakt med beboer via dennes trygghetsalarm og utføre oppdraget, evt. tilkalle nødvendig hjelp eller utstyr for å få dette utført. Dette har gitt betydelige besparelser ved at oppgaver som måtte utføres manuelt nå er automatisert. Systemet vil også benytte elektroniske dørlåser som styres av systemet i henhold til ansattes roller (f. eks. fast besøkende pleier) eller alarmoppdrag (den pleier som aksepterte et oppdrag).

Løsningen er per februar 2016 i full drift med ca 50 hjemmeboere som har trygghetsalarm og ca 25 ansatte som bruker systemet. Planene er etterhvert å implementere systemet også i omsorgsboliger og på sykehjemmet. Etterkalkyler har vist at systemet gir betydelige besparelser og en tryggere hverdag for ansatte og beboere.

 

Språk Norsk - Norwegian