Hva er Infoassistent?

Infoassistenter et IT verktøy som forenkler hverdagen til alle de parter som på et eller annet vis er involvert når et menneske som trenger pleie, skal bo hjemme.

Infoassistentsørger for informasjonsflyt mellom kommunens hjelpeapparat, hjemmeboeren selv og dennes familie. Allestøttespillere, er her satt inn i et meget enkelt system. Alle aktører har tilgang til en egen verktøyportefølje der de kan utføre sine arbeidsoppgaver og samhandle med hverandre.

Kommer: Ny webside og nye produkter

Hosptial IT lanserer nye produktlinjer for både sykehus og kommuner. Sentralt i løsningene står mobile arbeidsverktøy som arbeider gjennom megatrenden "operational intelligence" - rett informasjon om rett pasient til rett person til rett tid. Dette realiserer sykehusspesifikke applikasjoner mht. pasientflyt, utstyrsflyt og ansattflyt. For kommuner realiseres den digitale hjemmetjeneste og digitale sykehjem. Les mer: Digital hjemmetjeneste - digitale sykehjem.

Helseguide

Kommunen kan legge ut sertifisert helseinformasjon om for eksempel vanlige livsstilssykdommer, og hvilke tilbud som er tilgjengelige. Denne informasjonen vil bli tilgjengelig for brukerne, som slik kan få informasjon om egen tilstand i ro og mak, slik at informasjonen kan fordøyes. Her har kommunen en mulighet til å presentere faktabasert informasjon som kan berolige mange som er usikre på sin sykdom.
Del:
Tips en venn