De som jobber med å hjelpe: Hjelpeapparatet

Dette kan være en stor gruppe mennesker. Fastlege, spesialister og annet helsepersonell, samt diverse personer i hjemmetjenesten. Flere andre aktører kan tilknyttes nettverket om det er ønskelig, også private som yter ulike former for bistand. Kommunen bestemmer hvilken informasjon og tilgang de ulike hjelperne skal ha, Inkludert familie og venner og andre mennesker som er i brukerens nettverk. Dette rolletildelingssystemet er svært avansert, for sikkerhetens skyld, men samtidig meget enkelt å bruke.
web_banner_2

Det stadig økende omsorgsbehovet her til lands er en kabal som rett og slett ikke går opp. I mange større kommuner opplever hjemmetjenesten en stor arbeidsbyrde kombinert med lange avstander. Andre steder hindrer trafikken travle helsearbeidere i å gjøre jobben så bra som de ønsker. Infoassistenten er et nettbasert system som gjør det mulig for hjelpeapparatet å gjøre om reisetid til omsorgstid.

Kombinerer man infoassistentens logistikk med sunn fornuft kan man dessuten ordne seg slik at den tiden man faktisk bruker hjemme hos klienten alltid er av høy kvalitet. I tiden mellom de fysiske besøkene er det mulig for kommunen og brukeren å ha et fullverdig og betryggende samarbeid via nye digitale arbeidsflater som kalender, videosamtaler og kontinuerlige påminnelser om mat og medisin eller annet. Det går dessuten an å knytte ulike tjenester opp mot infoassistenten. Brukeren kan selv, eller godt hjulpet av hjemmetjenesten, måle blodtrykk, veie seg o.a. , og resultatene vil bli sendt direkte over til helsetjenesten, som raskt kan merke seg om noe er galt.

For med informasjon, last ned brosjyren her.