Hva er Infoassistent?

Infoassistent er et IT-verktøy som forenkler hverdagen til alle de parter som på et eller annet vis er involvert når et menneske som trenger pleie, skal bo hjemme.

Infoassistent sørger for informasjonsflyt mellom kommunens hjelpeapparat, hjemmeboeren selv og dennes familie. Alle støttespillere er her satt inn i et meget enkelt system. Alle aktører har tilgang til en egen verktøyportefølje der de kan utføre sine arbeidsoppgaver og samhandle med hverandre.

Infoassistent hjelper kommunen til:

  • Samhandling, opplæring og formidling
  • Tjenesteinnovasjon
  • Informasjon og kommunikasjon
  • Ressursoptimalisering
  • Alarm, sensorikk og egenomsorg

Kommer: Ny webside og nye produkter

Hosptial IT lanserer nye produktlinjer for både sykehus og kommuner. Sentralt i løsningene står mobile arbeidsverktøy som arbeider gjennom megatrenden "operational intelligence" - rett informasjon om rett pasient til rett person til rett tid. Dette realiserer sykehusspesifikke applikasjoner mht. pasientflyt, utstyrsflyt og ansattflyt. For kommuner realiseres den digitale hjemmetjeneste og digitale sykehjem. Les mer: Digital hjemmetjeneste - digitale sykehjem.

2012-04-26 11

Kalender og aktivitetsliste

Kalenderen på beboerens skjerm viser avtaler/ gjøremål og hjelper beboeren å organisere hverdagen. Beboerens kalender gir en god oversikt over hva som skal skje de neste dagene frem i tid. Hver dag er delt inn i tidsintervaller, slik at beboeren enkelt får oversikt over de avtaler og gjøremål som skal skje innenfor dette tidsrommet. I aktivitetskalenderen finner brukeren alle tilgjengelige fellesaktiviteter.
2012-04-26 09

Pasientvakt

Infoassistent kan integreres med trygghetsalarm for å øke tryggheten til hjemmeboeren. Alarmene kan knyttes både til intern og ekstern alarmsentral. Prinsippet er at beboerne bærer en alarmsender som armbånd eller smykke og utløser alarmen ved å trykke på knappen. Det vil være mulig for beboeren å kansellere et oppkall fra smykkesenderen sin. Når alarmen utløses vil alarmsentralen se hvor alarmen er utløst fra og av hvem.

Kommunikasjon2

Kommunikasjonssenter

Med Hospital ITs løsning har Borgeren muligheten for å kommunisere raskt og enkelt med beboere, pårørende og andre tjenesteytere. Hospital ITs løsning gir Borgeren tilgang til all moderne kommunikasjonsteknologi:

Teleteknologi (tale og video) 
Mobilteknologi (tale og tekst)
Internett
Telemedisin (sensorer) og trådløsteknologi.

Slik kommunikasjon vil hele tiden overføres i henhold til dagens norm for sikker kommunikasjon.

test1[1]

Underholdningstjenester

Gjennom Infoassistent har borgeren tilgang til underholdningstjenester slik som TV, film, radio, spill og internett. Spill stimulerer til kognitiv trening.
2012-04-26 11

Helsedagbok

Gjennom Infoassistent kan borgeren måle sin egne helseverdier elektronisk. Resultatene kan sendes til fagpersonale, som reagerer hvis det er fare på ferde. Dette gir en mulighet til å følge opp kroniske pasienter på en effektiv måte, og reisetid gjøres om til omsorgstid for de som har størst behov.