Hjemmebaserte tjenester

Field Front One

SmartSolution samler digital informasjon og tilgjengeliggjør informasjonen til arbeidsflater som hjemmetjenesten har tilgang til, enten via smartmobiler eller sentrale applikasjoner der behov for status og dirigering er størst. Verktøyene muliggjør at alle aktører har tilgang på den informasjon som trengs for å levere ”best practice” innen både alarmhåndtering, konsultering, oppfølging og støtte til daglige arbeidsoppgaver både i hjemmetjenesten og i institusjoner.

Ønsker du å vite mer?