Hospital IT omtales i Ingeniørnytt

flemming hegerstrøm

Ny, norsk teknologi gjør at eldre kan bo hjemme lengre, og likevel føle seg trygge. På velferdsteknologikonferansen i Trondheim var det stor interesse for “Åpen linje”. Oslo-prosjektet er en av Norges mest spennende it-satsinger innenfor helse.

Klikk her for å lese artikkelen.