Hva er Infoassistent?

Infoassistent er et IT-verktøy som forenkler hverdagen til alle de parter som på et eller annet vis er involvert når et menneske som trenger pleie, skal bo hjemme.

Infoassistent sørger for informasjonsflyt mellom kommunens hjelpeapparat, hjemmeboeren selv og dennes familie. Alle støttespillere er her satt inn i et meget enkelt system. Alle aktører har tilgang til en egen verktøyportefølje der de kan utføre sine arbeidsoppgaver og samhandle med hverandre.

Infoassistent hjelper kommunen til:

  • Samhandling, opplæring og formidling
  • Tjenesteinnovasjon
  • Informasjon og kommunikasjon
  • Ressursoptimalisering
  • Alarm, sensorikk og egenomsorg

Kommer: Ny webside og nye produkter

Hosptial IT lanserer nye produktlinjer for både sykehus og kommuner. Sentralt i løsningene står mobile arbeidsverktøy som arbeider gjennom megatrenden "operational intelligence" - rett informasjon om rett pasient til rett person til rett tid. Dette realiserer sykehusspesifikke applikasjoner mht. pasientflyt, utstyrsflyt og ansattflyt. For kommuner realiseres den digitale hjemmetjeneste og digitale sykehjem. Les mer: Digital hjemmetjeneste - digitale sykehjem.

Hva er Infoassistent?

Infoassistent er et IT-verktøy som forenkler hverdagen til alle de parter som på et eller annet vis er involvert når et menneske som trenger pleie, skal bo hjemme.

Infoassistent sørger for informasjonsflyt mellom kommunens hjelpeapparat, hjemmeboeren selv og dennes familie. Alle støttespillere er her satt inn i et meget enkelt system. Alle aktører har tilgang til en egen verktøyportefølje der de kan utføre sine arbeidsoppgaver og samhandle med hverandre.

Infoassistent hjelper kommunen til:

  • Samhandling, opplæring og formidling
  • Tjenesteinnovasjon
  • Informasjon og kommunikasjon
  • Ressursoptimalisering
  • Alarm, sensorikk og egenomsorg
Del:
Tips en venn