Hvordan brukes utstyret?

SmartSpor 2 Icons

SmarTrack holder oversikt over ressursutnyttelse av utstyrsbasen, og kan visualisere virkningsgraden. Slik kan sykehuset bedre kontrollere bruk og planlegge for fremtiden. Statistikk og rapporter er tilgjengelig.

Ønsker du å vite mer?