Infoassistent - et tiltak som treffer folk hjemme

web_banner_4[1]
Hva er Infoassistent? Infoassistent er et IT-system som kan forenkle hverdagen til alle de parter som på et eller annet vis er involvert når et menneske som trenger pleie, skal bo hjemme. Den ekstremt viktige informasjonsflyten som bør være tilstede mellom 1) kommunens hjelpeapparat og eventuelt andre tjenesteleverandører, 2) hjemmeboeren selv og 3) dennes familie eller andre støttespillere, er her satt inn i et meget enkelt system. Alle aktører har tilgang til en egen verktøyportefølje der de kan utføre sine arbeidsoppgaver og samhandle med hverandre.
 
Hvem er den til for? Systemet letter arbeidet for hjelpeapparatet og minsker usikkerheten for familien, menførst og fremst er dette hjelpemiddelet til for hjemmeboeren selv. Han eller hun er svært ofte en eldre person med redusert bevegelighet, dårlig syn og/eller liten erfaring med pc. Dette er det tatt hensyn til, for hjemmebrukeren får ta i bruk en stor 23” berøringsskjerm med meget lesbar tekst og forståelige symboler. De som kommuniserer med vedkommende kan derimot godt klare seg med en helt vanlig stasjonær eller bærbar PC som har tilgang til internett og er utstyrt med kamera.
 
Hva gjør den? Infoassistent gjør samhandlingen mellom bruker, pårørende og kommune eller andre hjelpefunksjoner raskere og bedre. Ved hjelp av dette systemet kan man få tilgang til et interaktivt kalendersystem, videosamtaler, tekstmeldinger, telefon, radio, TV, internett, værmelding, fotodeling, påminnelse om medisinbruk, medisinske sensorer, omgivelsessensorer, spørreskjemaer fra kommunen, en informativ helseguide, besøksregistrering, loggføring, kartfunksjoner og mye annet.

Last ned brosjyren for Infoassistent her.