Kommunikasjon mot tjenesteytere

Info Com Icon 1

Infoassistent gir mulighet for kommunikasjon mot tjenesteytere og pårørende mm. ved hjelp av innebygget telefoni, SMS og videotelefon-løsninger.

Ønsker du å vite mer?