.

Sykehjem

 

Hospital IT tilbyr velferdsteknologi med multitouchterminaler for beboere og ansatte på sykehjem. Løsningen bygger på åpne standarder, er driftssikker og sikker. Multitouchterminalene kan brukes som flermedium til underholdningstjenester og kommunikasjonsløsninger for beboere, og samtidig som terminal for fagapplikasjoner som EPJ.

 

Kommer: Ny webside og nye produkter

Hosptial IT lanserer nye produktlinjer for både sykehus og kommuner. Sentralt i løsningene står mobile arbeidsverktøy som arbeider gjennom megatrenden "operational intelligence" - rett informasjon om rett pasient til rett person til rett tid. Dette realiserer sykehusspesifikke applikasjoner mht. pasientflyt, utstyrsflyt og ansattflyt. For kommuner realiseres den digitale hjemmetjeneste og digitale sykehjem. Les mer: Digital hjemmetjeneste - digitale sykehjem.

Kommunikasjonssenter

Med Hospital ITs løsning har institusjonen muligheten for å kommunisere raskt og enkelt med beboere, pårørende og andre tjenesteytere. Hospital ITs løsning gir institusjonen tilgang til all moderne kommunikasjonsteknologi:

Teleteknologi (tale og video)
Mobilteknologi (tale og tekst)
Internett (www)
Telemedisin (sensorer) og trådløsteknologi

Slik kommunikasjon vil hele tiden overføres i henhold til dagens norm for sikker kommunikasjon.
Med Hospital ITs løsning har institusjonen muligheten for å kommunisere raskt og enkelt med beboere, pårørende og andre tjenesteytere. Hospital ITs løsning gir institusjonen tilgang til all moderne kommunikasjonsteknologi:

Teleteknologi (tale og video)
Mobilteknologi (tale og tekst)
Internett (www)
Telemedisin (sensorer) og trådløsteknologi

Slik kommunikasjon vil hele tiden overføres i henhold til dagens norm for sikker kommunikasjon.
Del:
Tips en venn