.

Sykehjem

 

Hospital IT tilbyr velferdsteknologi med multitouchterminaler for beboere og ansatte på sykehjem. Løsningen bygger på åpne standarder, er driftssikker og sikker. Multitouchterminalene kan brukes som flermedium til underholdningstjenester og kommunikasjonsløsninger for beboere, og samtidig som terminal for fagapplikasjoner som EPJ.

 

Incita

Spennende løsninger til Incita AS

Hospital IT vil i samarbeid med Acos - leverandør av elektronisk pasientjournal - levere løsninger for automatisk registrering av fall, vandring og farlige situasjoner, enklere journalføring og oppgaveregistrering for de ansatte ved Incita AS' sykehjem på Bøn i Eidsvoll kommune.

Les pressemelding fra Acos her:

http://www.acos.no/artikkel.aspx?Aid=1598&Back=1&MId1=1020

Kommunikasjonssenter

Med Hospital ITs løsning har institusjonen muligheten for å kommunisere raskt og enkelt med beboere, pårørende og andre tjenesteytere. Hospital ITs løsning gir institusjonen tilgang til all moderne kommunikasjonsteknologi:

Teleteknologi (tale og video)
Mobilteknologi (tale og tekst)
Internett (www)
Telemedisin (sensorer) og trådløsteknologi

Slik kommunikasjon vil hele tiden overføres i henhold til dagens norm for sikker kommunikasjon.
Med Hospital ITs løsning har institusjonen muligheten for å kommunisere raskt og enkelt med beboere, pårørende og andre tjenesteytere. Hospital ITs løsning gir institusjonen tilgang til all moderne kommunikasjonsteknologi:

Teleteknologi (tale og video)
Mobilteknologi (tale og tekst)
Internett (www)
Telemedisin (sensorer) og trådløsteknologi

Slik kommunikasjon vil hele tiden overføres i henhold til dagens norm for sikker kommunikasjon.
Del:
Tips en venn