Stavanger kommune

Nye Lervig sykehjem blir et "fyrtårnsprosjekt"

Stavanger kommune bruker hele SmartSolution konseptet med Nettbrett, SmartVakt og SmartFlyt. SmartVakt har funksjonalitet som beskrevet i kravene til Stavanger kommune. Nettbrett - Tilrettelagte hjelpemidel for pasientene Kommunikasjon med pleierne på rommet, samtidig som pleierne bruker nettbrettet til å gjøre oppslag i EPJ systemet. SmartFlyt - Tilrettelagte hjel...

Sokndal kommune

Sokndal kommune har valgt SmartSolution

Sokndal kommune bruker hele SmartSolution konseptet med Nettbrett, SmartVakt og SmartFlyt til hjemmetjenesten og til sykehjemmet sitt. SmartVakt har funksjonalitet som beskrevet i kravene til Sokndal kommune. Nettbrett - Tilrettelagte hjelpemidel for pasientene Kommunikasjon med pleierne på rommet, samtidig som pleierne bruker nettbrettet til å gjøre oppslag i EPJ sys...

Digitale Gardermoen (DGI)

6 kommuners samarbeidet (DGI) har slått seg sammen og kjøpt SmartSolution

DGI innkjøpssamarbeid m/6 kommuner på Øvre Romerike, Ullensaker, Nes, Gjerdrum, Eidsvoll, Hurdal og Nannestad kommune har kjøpt en PLATTFORM for bruk i alle kommunene. Alle kommunene bruker hele SmartSolution konseptet med Nettbrett, SmartVakt og SmartFlyt. SmartVakt har funksjonalitet som beskrevet i kravene til Sandefjord kommune. Nettbrett - Tilrettelagte hjelpemid...

Folldal kommune

Folldal kommune bruker SmartSolution i hele omsorg tjenesteproduksjonen

Løsningen i Folldal kalles SmartVakt Felt og er en videreutvikling av SmartVakt for institusjon og basert på en noe annen teknologi, men med tilsvarende funksjonalitet og identisk grensesnitt for brukerne og ansatte som i SmartVakt. SmartVakt Felt er myntet på hjemmetjenesten for å gi nødvendig informasjon i utførelsen av deres arbeid og muligheter for dokumentering rett i EPJ....

Os kommune

Luranetunet sykehjem, steg 1 og steg 2

Luranetunet bu- og behandlingssenter består av et rehabilitert sykehjem og et nytt sykehjem og hele sykehjemmet bruker hele SmartSolution konseptet med Nettbrett, SmartVakt og SmartFlyt. SmartVakt har funksjonalitet som beskrevet i kravene til Os kommune. Nettbrett - Tilrettelagte hjelpemidel for pasientene Kommunikasjon med pleierne på rommet, samtidig som pleierne bruke...

Sandefjord kommune

Sandefjord Medisinske Senter

Sandefjord Medisinske senter bruker hele SmartSolution konseptet med Nettbrett, SmartVakt og SmartFlyt. SmartVakt har funksjonalitet som beskrevet i kravene til Sandefjord kommune. Nettbrett - Tilrettelagte hjelpemidel for pasientene Kommunikasjon med pleierne på rommet, samtidig som pleierne bruker nettbrettet til å gjøre oppslag i EPJ systemet. SmartFlyt - Tilret...

Cathinka Guldberg senter, Lovisenberg

Det digitale sykehjemmet

Cathinka Guldberg senter bruker hele SmartSolution konseptet med InfoAssistent, SmartVakt og SmartFlyt. SmartVakt har funksjonalitet som beskrevet i kravene til sykehjemmet. InfoAssistent og SmartVakt - Tilrettelagte hjelpemidler for pasientene TV, aktiviteter, sosial kontakt og Norges mest avanserte trygghetsalarmsystem med fallalarm og vandrealarm SmartFlyt - Tilrett...

Helse Sunnmøre HF, Ålesund

I september 2009 gikk startskuddet for bygging av en ny barneavdeling på sykehuset i Ålesund. Den gang markerte Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen byggingen, ved å starte en gravemaskin på det området avdelingen skulle stå. Den 24 mars 2011 er endelig den nye barneavdelingen ferdig og kan åpne sine dører for pasienter og besøkende. Hospital IT har fått kontrakten på ...

Lovisenberg Omsorg+

Ofte bruker vi for mye fantasi og tenker for komplisert når vi snakker om velferdsteknologi, mens det ofte er de enkle hjelpemidler som kan gjøre hverdagen lettere for de eldre. På Campus Lovisenberg har de bygget 67 nye omsorgsboliger med konseptet Omsorg+. Der har de sett viktigheten av å skaffe beboerne et godt TV-tilbud, og vi vet alle at utfordringen ligger i bruker-grense...

Helse Bergen HF

Helse Bergen HF har i sommer installert 53 pasientterminaler på det nye kreftsenteret på Haukeland Universtitessykehus. Dette er den første Piloten i Helse Vest IKT sin rammeavtale for sykehusene på Vestlandet.