Kunnskap

APP analytics

Vår FoU-avdelig med en dedikert in-house stab av utviklere på Master og doktorgradivå , vår tekniske driftsavdelig med lang fartstid innen system,hosting og nettverksdrift, samt vår øvrige gjennomføringsevne gitt bred kompetanse innen telekom og IKT er den sikreste garantien for kundenes suksess.