Mobile komplette systemer for åpen omsorg

APP analytics

Automatisert callsenter, oppgaveflyt, kjørelister, logistikk, hjelpemidler, velferdsteknologi –styrt fra smartmobil.