Ny FoU kontrakt til Hospital IT AS

Nord Østerdalen tar neste skritt og implementerer SmartVakt Felt

FARRT kommunene med, Aurdal, Rendalen, Tynset og Tolga skal få SmartVakt. Folldal har jo alt implemetert SmartVakt både i institusjon -og hjemmetjenesten, og med det nye FoU prosjketet vil alle 5 kommunene kunne samarbeide om tjenesteproduksjonen i hjemmetjenesten. Det vil bety at beboere som er på besøk i nabokommunen kan benytte trygghetsalarmen ved behov om hjelp, og kommunene kan samarbeide om å besvare alarmer i randsonen mellom kommunene når det er kveld og natt og dårlig bemannet.

Ønsker du å vite mer?