Våre løsninger

Hospital IT har siden 2008 jobbet med utvikling av velferdsteknologi, og har nå startet leveranse av disse løsningene i større skala til blant annet Oslo kommune. Den første ble levert høsten 2012 til Kampen Omsorg+ som drives av Kirkens Bymisjon. Leveransen besto av velferdsteknologi i 93 leiligheter koblet opp mot husvertfunksjon, kjøkken og aktivitetssenter. I tillegg vil beboerne bli knyttet opp mot sine pårørende hvis det er ønskelig.

Techsavvy.png

Vår velferdsteknologiske løsning har en høy "feel good" faktor, og virker ikke sykeliggjørende slik andre hjelpemidler for eldre og syke ofte gjør. Vi har lagt stor vekt på brukervennlighet og funksjonalitet, samtidig som løsningen bærer preg av "noe nytt" og "tiltrekkende".

Vår organisasjon

Hospital IT organisasjon er kun fokusert på løsninger til helesektoren. Gjennom god kommunikasjon og kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere skal vi forstå kundens behov og utfordringer. Ved å bygge opp en god helsefaglig forståelse og IT kompetanse vil vi tilby en smidig, rask, løsnings og serviceorientert bedrift som gjerne vil hjelpe ditt helseforetak. Hele Hospital ITs tjenestespekter distribueres gjennom Norsk Helsenett. Alle aktørene som er tilknyttet helsenettet kan få tilgang til løsningen. Samarbeidet mellom Hospital IT og Norsk Helsenett er av stor betydning for økonomi, teknologi, kunnskap og leveransetider på eksisterende og nye leveranser.

Flemming Hegerstrøm
Administrerende direktør
E-post: flemming (at) hospitality.no
M + 47 924 39 526

 

Roger Sletta
Sales Manager
E-post: roger (at) hospitality.no
M + 47 930 89 768
 
 
Anders Platou
Teknisk Sjef
E-post: anders (at) hospitality.no
M + 47 905 51 098
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mats Hundvin Eliassen
Product Manager
E-post: mats (at) hospitality.no
M + 47 93 00 65 64

 

Vår visjon

Vi skal skape en ny arena for effektivisering, samhandling, informasjon og kommunikasjon mellom pasient og helse/omsorgssektor basert på pasientterminalen.

Filosofi

Helsesektoren har i mange år jobbet med store og krevende oppgaver i et samfunn i sterk utvikling og endring. Kulturer formes, flyttes og endres og utfordrer alle til å tenke nytt i måter å organisere og løse oppgaver på. Krav til økt samhandling og forståelse, bedret informasjon, økt effektivitet og reduserte kostnader er bare noen av kravene de møter.

Hospital IT har sett at det er et stort behov for å tilrettelegge nye løsninger på utstyr, innhold og brukergrensesnitt til pasienter og helsepersonale som erstatter standardsystemer der disse ikke fungerer eller er tilpasset det miljøet det skal fungere i. Offentlig og privat næringsliv har valgt å møte denne utfordringen offensivt ved å mobilisere og involvere individet i tjenesteverdi kjeden. Dette med stor suksess! Stikkord er nettbank, elektronisk byggesak, minside etc. Fundamentet i Hospital IT bygger på å gi helsesektoren verktøy for å høste av de muligheter som finnes på dette feltet. Vi mener at pasientens deltagelse og rolle i sykdomsforløpet vil i årene som kommer få vesentlig større fokus og plass i behandlingen. Stikkord er bedret dialog, informasjon og brukermedvirkning for blant annet å redusere problemer med tolking av fremmedspråk. For å få til dette må man etablere en digital arena for å dele informasjon og kommunisere med pasienten. Denne finnes ikke i dag!

En digital arena betyr utstyr, innhold, metoder og verktøy som pasient, pårørende og helsepersonale aktivt kan benytte i behandlingen. Målet er ved hjelp av moderne IT-verktøy og metoder å skape plattformer som muliggjør visjonen om Empowering the HealthCare for å mobilisere alle deltagere i verdikjeden. HospitalIT er dedikert gjennom sin strategi til å jobbe for at innføring og bruk av slik teknologi blir et viktig strategisk helseverktøy. Utvikling og leveranse av slike produkter og løsninger i tett samarbeid med våre kunder, er fundamentet for den solide vekst og posisjon vi har opparbeidet. Vi skal være en god og langsiktig leverandør, samt strategisk interessant partner for helsesektoren med vår kunnskap og erfaring.

Vårt motto

Vårt motto er: "Empowering the patient"

Historie

Selskapet drives i dag av Flemming Bo Hegerstrøm, som også er gründer av selskapet. Hospital IT ble gründet i 2004 av Flemming Hegerstrøm. Hegerstrøms mål var å skape en informasjonsarena for pasienter og pårørende, og på den måten gi en større trygghet i behandlingsforløpet.

Visjonen er at en informert og trygg pasient bedre kan hjelpe seg selv i behandlingen, for på den måten å komme raskere tilbake til hverdagen. Hegerstrøm er i dag administrerende direktør i selskapet. Hospital IT var en av de første selskapene som utviklet en pasientterminalløsning der alt innholdet på terminalen ble levert via IP-teknologi. I dag kan alle våre tjenester leveres via Norsk Helsenett på en trygg og sikker måte. Selskapet leverer løsninger til sykehus, omsorgssektoren og private helseinstitusjoner i Norge og innenfor EU.

Partnere

Hospital IT AS har knyttet seg til ulike partnere for vår applikasjonsportefølje.

Elektronisk pasientjournal:

 • Acos
 • DIPS
 • Siemens

Tele/Video:

 • Telenor / Telenor Objects 
 • VideoNor - Videokommunikasjon
 • TDC - Mobil og fastnett tale
 • Norsk Helsenett -Nettleveranser
 • Net Nordic - WiFi, switcher og routere
 • Broadnet - Fibernett
 • PSWincom - SMS GW tjenester

Dialogskjema:

 • Questback - Spørreskjema til borger

Smarthus/Varsling:

 • Sønnico - KNX, miljøstyring, service og installasjon
 • Ascom - Trygghetsalarm

Trening/Spill:

 • Exorlive - Treningsvido , treningsprogram

Telemedisin:

 • FOR - Fremtidens operasjonsrom, NTNU, St. Olav - Prosjekter, piloter, utredninger, FOU
 • Norsk Helsenett
 • NST Tromsø - Prosjekter, piloter, utredninger, FOU
 • Sintef - Prosjekter, piloter, utredninger, FOU
 • Borg Innovasjon - Prosjekter, piloter, utredninger, FOU
 • Oslo Medtech - Interesseorganisajon, FOU
 • Intervensjonsenteret OUS - FOU, prosjekter
 • Incita AS - IFU prosjekt
 • Sonitor Technologies AS - IFU prosjekt
 • Tellu AS - IFU prosjekt
 • Abelia - Næringslivets Kontaktutvalg - innovasjon i helse og velferdsteknologi
 • PWlab.com - Avatar teknologi
 • Diabetesforbundet - Pasientportaler
 • Raumatikerforbundet - Pasientportaler

Kalender:

 • HOS - Dato, år, hendelser, avtaler, gjøremål, påminnelser, trening, undervisning, instruksjon

Booking:

 • HOS - Bestilling/avbestilling av varer og tjenester, arrangement, transport, mat, service

Meldingsboks:

 • HOS - E-Postkasse beskjeder, besøk, alarmer, avtaler, hendelser, målinger, SMS dialog

Videobibliotek:

 • HOS - Videoverktøy inneholder trening, instruksjon, opplæring