Infoassistent til Omsorgsbolig

Dra nytte av våre erfaringer med Kampen Omsorg+, den første fullskala installasjonen av velferdsteknologiske løsninger i Norge. Ved å gi hver beboer ved en omsorgsbolig hvert sitt nettbrett eller personlige touchskjerm, åpnes muligheten for å kommunisere og aktivisere beboerene på en helt ny måte. Internt i boligen brukes vår Infoassistent til å informere om aktiviteter og bestille mat, samt kommunikasjon mellom personalet og beboer. Utenfor boligen kan pårørende sette opp avtaler, dele bilder og utføre videosamtaler.

Tjenestetilbydere, fra hjemmetjeneste til fysioterapeuter, får mulighet til å samhandle med beboerne via kalenderfunksjoner og kommunikasjonsløsninger.

Kommer: Ny webside og nye produkter

Hosptial IT lanserer nye produktlinjer for både sykehus og kommuner. Sentralt i løsningene står mobile arbeidsverktøy som arbeider gjennom megatrenden "operational intelligence" - rett informasjon om rett pasient til rett person til rett tid. Dette realiserer sykehusspesifikke applikasjoner mht. pasientflyt, utstyrsflyt og ansattflyt. For kommuner realiseres den digitale hjemmetjeneste og digitale sykehjem. Les mer: Digital hjemmetjeneste - digitale sykehjem.

2012-04-26 12

Kalender og aktivitetsliste

Kalenderen på beboerens skjerm viser avtaler/ gjøremål og hjelper beboeren å organisere hverdagen. Beboerens kalender gir en god oversikt over hva som skal skje de neste dagene frem i tid. Hver dag er delt inn i tidsintervaller, slik at beboeren enkelt får oversikt over de avtaler og gjøremål som skal skje innenfor dette tidsrommet. I aktivitetskalenderen finner brukeren alle tilgjengelige fellesaktiviteter.
2012-04-26 10

Pasientvakt

Infoassistent kan integreres med trygghetsalarm for å øke tryggheten til hjemmeboeren. Alarmene kan knyttes både til intern og ekstern alarmsentral. Prinsippet er at beboerne bærer en alarmsender som armbånd eller smykke og utløser alarmen ved å trykke på knappen. Det vil være mulig for beboeren å kansellere et kall fra smykkesenderen sin. Når alarmen utløses vil alarmsentralen se hvor alarmen er utløst fra og av hvem. Alarmene kan knyttes til en vaktsentral eller til bærbare enheter som bæres av omsorgsboligens husverter.

2012-04-26 11

Helsedagbok

Gjennom Infoassistent kan en beboer måle sine egne helseverdier elektronisk. Resultatene kan sendes til fagpersonale, som reagerer hvis det er fare på ferde. Dette gir en mulighet til å følge opp kroniske pasienter på en effektiv måte, og reisetid gjøres om til omsorgstid for de som har størst behov for dette.
Kommunikasjon

Kommunikasjonssenter

Med Hospital ITs løsning har Borgeren muligheten for å kommunisere raskt og enkelt med beboere, pårørende og andre tjenesteytere. Hospital ITs løsning gir Borgeren tilgang til all moderne kommunikasjonsteknologi:

Teleteknologi (tale og video)
Mobilteknologi (tale og tekst)
Internett (www)
Telemedisin (sensorer) og trådløsteknologi

Slik kommunikasjon vil hele tiden overføres i henhold til dagens norm for sikker kommunikasjon.
2012-04-26 09

Matbestilling

Gjennom Infoassistent kan en beboer enkelt få oversikt over dagens kafteria- og restaurantmeny. Ytterligere kan beboeren bestille mat fra kjøkkenet til sin egen leilighet. Man kan også planlegge frem i tid ved å se på ukemenyen.

test1[1]

Underholdningstjenester

Gjennom Infoassistent har borgeren tilgang til underholdningstjenester slik som TV, film, radio, spill og internett. Spill stimulerer til kognitiv trening.