Oslo kommune kjøper velferdsteknologi til Kirkens Bymisjons Omsorgsboligkompleks på Kampen

Signering Oslo kommune
De eldre som skal flytte inn i Kirkens bymisjon sitt omsorgsboligkompleks på Kampen i Oslo vil være de første som får testet ut ny omsorgsteknologi levert av Hospital IT AS. De første 93 leilighetene som får denne teknologien i Oslo er del av eSenior prosjketet som er en del av Interreg IV A Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet, og har en varighet på 3 år fra august 2011 til august 2014.
Første kontrakt i Omsorgsboliger

Hospital IT har jobbet intenst de 4 siste årene med å tilegne seg lærdom om hvordan man kan hjelpe eldre til å føle seg tryggere og mer inkludert ved bruk av ny teknologi. Dette har vært en lang reise, men det er desto mer hyggelig når det ender med kontrakt i den første anbudskonkurransen som legges ut sier Hospital ITs administrerende direktør Flemming Hegerstrøm.

Hvilke funksjoner skal løsningen i første rekke understøtte?

Løsningen består at en 12" skjerm som er plassert i alle leilighetene der beboeren finner alle tjenestene. De 6 hovedfunksjonene som I første omgang skal tas i bruk på Kampen er en husvertfunksjon med kommunikasjonsmuligheter på forskjellige nivå. En Kafè funksjon der beboerne skal kunne skal kunne se hva som er på menyen de nærmeste dagene, men også kunne bestille mat opp til rommet via skjermen. Et aktivitetssenter der beboerne kan se alle aktivitetene som er planlagt for uken, og fra skjermen melde seg på og av aktiviteter. En kalender der både beboer og kommunens tjenesteytere kan legge inn aktiviteter for å "holde orden" på hverdagen. Disse velferdsteknologiske løsningene vil også knytte pårørende sammen med beboeren. Det betyr at alle avtalte pårørende kan legge inn aktiviteter i kalenderen til "sin" beboer for å være med og gjøre dagene mer meningsfulle og innholdsrike. I tillegg har løsningen en funksjon der alle involverte parter kan legge i bilder som vises på skjermen, fra fortid og nåtid. Dette har vi lært at alltid både er nyttig, og oppleves som hyggelig i en hektisk hverdag der alle driver med sitt. Beboerne som ønsker kan også fritt surfe via internett på hva de måtte ønske, som for eksempel lese aviser og se på video.

Ikke bare i omsorgsboligene

Velferdsteknologi vil ikke bare være et fenomen for omsorgsboligene som bygges rundt om i landet. Det vil også et verktøy for kommunene i bestrebelsen men å hjelpe eldre å bo lengre hjemme i egen bolig i samspill med alle tjenesteyterne i kommunen.
I tillegg ser Hospital IT også et behov i sykehjemmene. Den første kontrakten er også vunnet i dette markedet i samspill med en privat aktør som eier flere sykehjem.