Pårørendes web-klient

Digsyk Relatives Icons 1

Pårørende kan følge med på aktivitetstilbudet via en webklient. Her kan de også opprette videosamtale med sin slektning eller legge inn viktige påminnelser til personalet.

Ønsker du å vite mer?