Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

SmartSolution fra Hospital IT gir EN arbeidsflate for mange forskjellige funksjoner i kommunal helsetjeneste.

SmartSolution er en tjenestemodell for å kunne samle mange tilsynelatende forskjellige systemer i ett - smartmobilen.

Både alarmdistribusjon fra alarmsentral, sykesignal fra institusjon og omsorgsboliger, kommunikasjon og prosesstøtte for ansatte samt direkte kontakt med velferdsteknologiske løsninger kan hentes frem i samme mobilflate. Man kan velge komponenter som kunde alt etter hva man har bruk for.

Per i dag er systemet fullintegrert med ACOS CosDoc, men har grensesnitt som kan utnyttes av andre EPJ-leverandører.

 

Platform Icons 1[1].png

SmartVakt APP Icons

SmartVakt for digitale sykehjem

Alarmer rutes til mobiltelefonen med informasjon om hvem som har utløst alarmen, hva slags alarm det er snakk om, og hvor vedkommende befinner seg. Den ansatte kan akseptere oppdraget, eller la alarmen gå videre til neste ledige ansatte.
SmartVaktFelt APP Icons 1

SmartVakt for hjemmebaserte tjenester

Alarmsentral og mobilt alarmmottak av trygghetsalarmer. SmartVakt for hjemmebaserte tjenester.
Info Health Icon 2

Infoassistent velferdsteknologi

Informasjon er tilgjengelig om borgeren, hans siste hendelser og utløste alarmer, samt en historikk over hvilke tiltak som har blitt gjort av hjemmetjenesten siden sist. Slik fåes en viktig oversikt over hva som har hendt før med den som utløste alarmen. På mobilen finnes også verktøy for å logge hendelser umiddelbart.
Digsyk Icon 1

Infoassistent opplevelser

TV og underholdning for pasienter. Tilrettelagte tjenester for eldre - service, velvære og underholdning med direkte kontakt mellom de som tilbyr tjenester, arrangerer aktiviteter, tilbyr mat og de som bor i omsorgsbolig eller på institusjon. Kontakt med pårørende og sosial stimulans.
Språk Norsk - Norwegian