Leveringsdyktighet og kundetilfredshet

Hospital IT har siden 2004 levert mer enn 1500 pasientterminaler til norske sykehus. Vi har levert landets mest avanserte velferdsteknologi til Oslo Kommune og Kampen Omsorg+.:

Hospital IT har kunnskapen, evnen og viljen til å levere de beste løsningene til helsesektoren innenfor velferd og omsorg. 

Incita

Spennende løsninger til Incita AS

Hospital IT vil i samarbeid med Acos - leverandør av elektronisk pasientjournal - levere løsninger for automatisk registrering av fall, vandring og farlige situasjoner, enklere journalføring og oppgaveregistrering for de ansatte ved Incita AS' sykehjem på Bøn i Eidsvoll kommune.

Les pressemelding fra Acos her:

http://www.acos.no/artikkel.aspx?Aid=1598&Back=1&MId1=1020

Nye Lervig sykehjem blir et "fyrtårnsprosjekt"

Stavanger kommune

Stavanger kommune bruker hele SmartSolution konseptet med Nettbrett, SmartVakt og SmartFlyt.

SmartVakt har funksjonalitet som beskrevet i kravene til Stavanger kommune.

Nettbrett - Tilrettelagte hjelpemidel for pasientene

Kommunikasjon med pleierne på rommet, samtidig som pleierne bruker nettbrettet til å gjøre oppslag i EPJ systemet.

SmartFlyt - Tilrettelagte hjelpemidler for de ansatte

Dokumentasjonsverktøy, alarmregistreringer, medisinske sensorer og digital statusoversikt

SmartVakt - Tilrettelagte hjelpemidler for de ansatte

Mobile verktøy for alarmdistribusjon, mobile helsemålinger, sårstell, telefon, mm.

Modul EPJ – 100 % integrasjon mot fagsystem

Løsningen er i sin helhet integrert mot ACOS CosDoc.

Stavanger kommune har løsningen ”Det digitale sykehjem” med ”Det digitale pasientrom”. I det ligger automatisk registrering av hendelser på pasientrom samt automatisk oppslag i elektronisk pasientjournal. I SmartVakt ligger alle funksjonene som tilhører pasientvarsling slik som; aktiv og passiv varsling og automatisk tilstedemarkering. 

Sokndal kommune har valgt SmartSolution

Sokndal kommune

Sokndal kommune bruker hele SmartSolution konseptet med Nettbrett, SmartVakt og SmartFlyt til hjemmetjenesten og til sykehjemmet sitt.

SmartVakt har funksjonalitet som beskrevet i kravene til Sokndal kommune.

Nettbrett - Tilrettelagte hjelpemidel for pasientene

Kommunikasjon med pleierne på rommet, samtidig som pleierne bruker nettbrettet til å gjøre oppslag i EPJ systemet.

SmartFlyt - Tilrettelagte hjelpemidler for de ansatte

Dokumentasjonsverktøy, alarmregistreringer, medisinske sensorer og digital statusoversikt

SmartVakt - Tilrettelagte hjelpemidler for de ansatte

Mobile verktøy for alarmdistribusjon, mobile helsemålinger, sårstell, telefon, mm.

Modul EPJ – 100 % integrasjon mot fagsystem

Løsningen er i sin helhet integrert mot ACOS CosDoc.

Sokndal kommune har løsningen ”Det digitale sykehjem” med ”Det digitale pasientrom”. I det ligger automatisk registrering av hendelser på pasientrom samt automatisk oppslag i elektronisk pasientjournal. I SmartVakt ligger alle funksjonene som tilhører pasientvarsling slik som; aktiv og passiv varsling og automatisk tilstedemarkering.

6 kommuners samarbeidet (DGI) har slått seg sammen og kjøpt SmartSolution

Digitale Gardermoen (DGI)

DGI innkjøpssamarbeid m/6 kommuner på Øvre Romerike, Ullensaker, Nes, Gjerdrum, Eidsvoll, Hurdal og Nannestad kommune har kjøpt en PLATTFORM for bruk i alle kommunene.

Alle kommunene bruker hele SmartSolution konseptet med Nettbrett, SmartVakt og SmartFlyt.

SmartVakt har funksjonalitet som beskrevet i kravene til Sandefjord kommune.

Nettbrett - Tilrettelagte hjelpemidel for pasientene

Kommunikasjon med pleierne på rommet, samtidig som pleierne bruker nettbrettet til å gjøre oppslag i EPJ systemet.

SmartFlyt - Tilrettelagte hjelpemidler for de ansatte

Dokumentasjonsverktøy, alarmregistreringer, medisinske sensorer og digital statusoversikt

SmartVakt - Tilrettelagte hjelpemidler for de ansatte

Mobile verktøy for alarmdistribusjon, mobile helsemålinger, sårstell, telefon, mm.

Modul EPJ – 100 % integrasjon mot fagsystem

Løsningen er i sin helhet integrert mot ACOS CosDoc.

Alle kommunene har løsningen ”Det digitale sykehjem” med ”Det digitale pasientrom”. I det ligger automatisk registrering av hendelser på pasientrom samt automatisk oppslag i elektronisk pasientjournal. I SmartVakt ligger alle funksjonene som tilhører pasientvarsling slik som; aktiv og passiv varsling og automatisk tilstedemarkering. 

Folldal kommune bruker SmartSolution i hele omsorg tjenesteproduksjonen

Folldal kommune

Løsningen i Folldal kalles SmartVakt Felt og er en videreutvikling av SmartVakt for institusjon og basert på en noe annen teknologi, men med tilsvarende funksjonalitet og identisk grensesnitt for brukerne og ansatte som i SmartVakt. SmartVakt Felt er myntet på hjemmetjenesten for å gi nødvendig informasjon i utførelsen av deres arbeid og muligheter for dokumentering rett i EPJ. Neste steg i prosjektet er å samkjøre alarmhåndtering og arbeidsstøtte i SmartVakt og SmartVakt Felt. Dette eliminerer behovet for alarmsentral og responssenter ved at systemet basert på beboers og ansattes posisjon ruter alarm og oppdrag til nærmeste ansatte, som kan opprette direkte kontakt med beboer via dennes trygghetsalarm og utføre oppdraget, evt. tilkalle nødvendig hjelp eller utstyr for å få dette utført. Dette har gitt betydelige besparelser ved at oppgaver som måtte utføres manuelt nå er automatisert. Systemet vil også benytte elektroniske dørlåser som styres av systemet i henhold til ansattes roller (f. eks. fast besøkende pleier) eller alarmoppdrag (den pleier som aksepterte et oppdrag).

Løsningen er per februar 2016 i full drift med ca 50 hjemmeboere som har trygghetsalarm og ca 25 ansatte som bruker systemet. Planene er etterhvert å implementere systemet også i omsorgsboliger og på sykehjemmet. Etterkalkyler har vist at systemet gir betydelige besparelser og en tryggere hverdag for ansatte og beboere.

 

Luranetunet sykehjem, steg 1 og steg 2

Os kommune

Luranetunet bu- og behandlingssenter består av et rehabilitert sykehjem og et nytt sykehjem og hele sykehjemmet bruker hele SmartSolution konseptet med Nettbrett, SmartVakt og SmartFlyt. SmartVakt har funksjonalitet som beskrevet i kravene til Os kommune.

Nettbrett - Tilrettelagte hjelpemidel for pasientene

Kommunikasjon med pleierne på rommet, samtidig som pleierne bruker nettbrettet til å gjøre oppslag i fremtidig løsning mot EPJ systemet.

SmartFlyt - Tilrettelagte hjelpemidler for de ansatte

Dokumentasjonsverktøy, alarmregistreringer, medisinske sensorer og digital statusoversikt

SmartVakt - Tilrettelagte hjelpemidler for de ansatte

Mobile verktøy for alarmdistribusjon, mobile helsemålinger, sårstell, telefon, mm.

Modul EPJ – Systemet er tenkt integrert mot fagsystem Visma Profil

Luranetunet bu- og behandlingssenter har løsningen ”Det digitale sykehjem” med ”Det digitale pasientrom”. I det ligger automatisk registrering av hendelser på pasientrom samt automatisk oppslag i elektronisk pasientjournal. I SmartVakt ligger alle funksjonene som tilhører pasientvarsling slik som; aktiv og passiv varsling og automatisk tilstedemarkering. 

Sandefjord Medisinske Senter

Sandefjord kommune

Sandefjord Medisinske senter bruker hele SmartSolution konseptet med Nettbrett, SmartVakt og SmartFlyt.

SmartVakt har funksjonalitet som beskrevet i kravene til Sandefjord kommune.

Nettbrett - Tilrettelagte hjelpemidel for pasientene

Kommunikasjon med pleierne på rommet, samtidig som pleierne bruker nettbrettet til å gjøre oppslag i EPJ systemet.

SmartFlyt - Tilrettelagte hjelpemidler for de ansatte

Dokumentasjonsverktøy, alarmregistreringer, medisinske sensorer og digital statusoversikt

SmartVakt - Tilrettelagte hjelpemidler for de ansatte

Mobile verktøy for alarmdistribusjon, mobile helsemålinger, sårstell, telefon, mm.

Modul EPJ – 100 % integrasjon mot fagsystem

Løsningen er i sin helhet integrert mot ACOS CosDoc.

Sandefjord Medisinske senter har løsningen ”Det digitale sykehjem” med ”Det digitale pasientrom”. I det ligger automatisk registrering av hendelser på pasientrom samt automatisk oppslag i elektronisk pasientjournal. I SmartVakt ligger alle funksjonene som tilhører pasientvarsling slik som; aktiv og passiv varsling og automatisk tilstedemarkering. 

Det digitale sykehjemmet

Cathinka Guldberg senter, Lovisenberg

Cathinka Guldberg senter bruker hele SmartSolution konseptet med InfoAssistent, SmartVakt og SmartFlyt. SmartVakt har funksjonalitet som beskrevet i kravene til sykehjemmet.

InfoAssistent og SmartVakt - Tilrettelagte hjelpemidler for pasientene

TV, aktiviteter, sosial kontakt og Norges mest avanserte trygghetsalarmsystem med fallalarm og vandrealarm

SmartFlyt - Tilrettelagte hjelpemidler for de ansatte

Dokumentasjonsverktøy, alarmregistreringer, medisinske sensorer og digital statusoversikt

SmartVakt - Tilrettelagte hjelpemidler for de ansatte

Mobile verktøy for alarmdistribusjon, mobile helsemålinger, sårstell, telefon, mm.

Modul EPJ – 100 % integrasjon mot fagsystem

Løsningen er i sin helhet integrert mot ACOS CosDoc.

Cathinka Guldberg-senteret har løsningen ”Det digitale sykehjem” med ”Det digitale pasientrom”. I det ligger automatisk registrering av hendelser på pasientrom samt automatisk oppslag i elektronisk pasientjournal. I SmartVakt ligger alle funksjonene som tilhører pasientvarsling slik som; aktiv og passiv varsling og automatisk tilstedemarkering. I tillegg benytter Cathinka Guldberg-senteret InfoAssistent som gir tilgang til TV, radio, internett, telefon, kalender, SMS og infokanal til ansatte og beboere. InfoAssistent inneholder også funksjonalitet for dialog med pårørende via webklienter. Det benyttes store touch skjermer på beboerrommene for alle disse funksjonene.   

Oslo Kommune - Kampen Omsorg+

På Kampen Omsorg+ som drives av Kirkens Bymisjon har Hospital IT levert 100 hypermoderne tablets med markedets mest avanserte velferdsteknologiske løsning. Installasjonen har fått mye oppmerksomhet for samspillet mellom teknologi og mennesker - spesielt eldre mennesker uten store teknologikunnskaper. Fremtidens eldreomsorg demonstreres på Kampen Omsorg+. Les mer om teknologien på Kampen Omsorg+.

Helse Sunnmøre HF, Ålesund

I september 2009 gikk startskuddet for bygging av en ny barneavdeling på sykehuset i Ålesund. Den gang markerte Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen byggingen, ved å starte en gravemaskin på det området avdelingen skulle stå. Den 24 mars 2011 er endelig den nye barneavdelingen ferdig og kan åpne sine dører for pasienter og besøkende. Hospital IT har fått kontrakten på pasientterminaler til avdelingen. På terminalene får pasientene tilgang til både underholdning og klinisk informasjon om hva som skal skje på sykehuset. Det kliniske innholdet er bygget opp for å underbygge behandlingsforløpene, på en måte som er enkel for pasientene å tilegne seg. Informasjonen er beskrevet med tekst, bilder og video, og kan være skrevet på flere språk.

Vestre Viken HF, Ringerike

Ringerike sykehus HF flyttet i 2004 inn i nye døgnavdelinger for kirurgiske og medisinske pasienter med enerom til alle pasientene. Sykehuset ønsket at pasientene skulle ha en helhetlig informasjon og underholdningskanal. Hospital IT tilbød løsninger som kunne skreddersys etter sykehusets behov. " De leverte, monterte og holdt opplæring som planlagt i henhold til fremdriftsplanen. All planlegging har foregått i nært samarbeid med involverte avdelinger. Vi har opplevd god oppfølging of support etter leveransen. De har tatt våre henvendelser og tilbakemeldinger på feil og problemer alvorlig og rettet opp så raskt som mulig. Vi er også svært fornøyd med at de har en representant som følger oss opp regelmessig utenom våre henvendelser.