Innovasjon

Hospital IT legger vekt på behovsdrevet innovasjon når gode løsninger utvikles. Det jobbes tett med helseinstitusjoner, ressursgrupper, brukerrepresentanter og pårørende for å utvikle gode produkter. Hospital IT utvikler også løsninger i store nasjonale og internasjonale FOU-prosjekter i regi av Innovasjon Norge og Forskningsrådet / AAL-programmet / EU. Systemene som utvikles skal bli viktige verktøy både for hjelpeapparatet og for eldre mennesker som ønsker å kunne bo lengre hjemme og klare seg selv.

Kommer: Ny webside og nye produkter

Hosptial IT lanserer nye produktlinjer for både sykehus og kommuner. Sentralt i løsningene står mobile arbeidsverktøy som arbeider gjennom megatrenden "operational intelligence" - rett informasjon om rett pasient til rett person til rett tid. Dette realiserer sykehusspesifikke applikasjoner mht. pasientflyt, utstyrsflyt og ansattflyt. For kommuner realiseres den digitale hjemmetjeneste og digitale sykehjem. Les mer: Digital hjemmetjeneste - digitale sykehjem.

Samhandlingsprosjektet Åpen Linje

Prosjektet ”Åpen linje” er et pilotprosjekt mellom lokalsykehuset Lovisenberg Diakonale Sykehus, og fire bydeler i Oslo Kommune. Formålet med prosjektet er å øke eldres mulighet til å bo lenger hjemme og bedre samhandle med familie, frivillige og helseinstitusjoner ved hjelp av nye teknologiske verktøy.

Sykehjem

Prosjektet ”Åpen linje” er et pilotprosjekt mellom lokalsykehuset Lovisenberg Diakonale Sykehus, og fire bydeler i Oslo Kommune. Formålet med prosjektet er å øke eldres mulighet til å bo lenger hjemme og bedre samhandle med familie, frivillige og helseinstitusjoner ved hjelp av nye teknologiske verktøy.

Prosjektet som ble startet i 2009, har nå materalisert seg i en 'alt i ett' løsning med et kompletterende utvalg tjenester innen kommunikasjon, informasjon, media og hjelpeapplikasjoner. Den gir eldre som ønsker tilrettelagte verktøy for økt mestring og trygghet i hjemmet en mulighet til å klare seg hjemme så lenge som mulig. Trygghet er et viktig stikkord! Kalendertjenester med påminnelser, mulighet for å kommunisere med hjelpetjenester og familie på en enklere måte og autentiseringsløsninger bidrar til å øke tryggheten. Løsningen har et smart touch brukergrensesnitt som gjør at den er meget enkel i bruk. Løsningen er bygget på prinsippet med en sentralisert produksjon og tjenesteplattform, som gjør løsningen enkel å distribuere og skalere. Det er også enkelt å integrere ny brukerfunksjonalitet i løsningen.

Fakta:

  • Lovisenberg Diakonale Sykehus er helsefaglig ansvarlig, OFU partner.
  • Hospital IT er teknologiansvarlig , OFU partner.
  • Prosjektet inkluderer 4 bydeler I Oslo: St Haugen, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene = 145 000 innbygggere.
  • Åpen Linje er et av de største løpende prosjektene innen omsorgsteknologi i Norden.
  • Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge, Helse Sørøst, Oslo kommune, Lovisenberg sykehus og Hospital IT.
Del:
Tips en venn