SmartFlyt:

Hvor brukes tiden?

SnartFlyt2

Elektroniske arbeidsflater for sentral og mobil, både i
operativ hjemmetjeneste og på institusjon. Både sentral og operative enheter har tilgang til samme typer arbeidsflater. Dette sikrer et enhetlig system som alle aktører involvert i leveransen av helsetjenester kan nyttiggjøre seg av.

Ønsker du å vite mer?