Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Prosesstøtte i helsetjenesten betyr at helsepersonell til enhver tid får presentert oppdatert informasjon nødvendig for at arbeidet skal kunne utføres. Dette betyr at man kan dokumentere mens man jobber på et pasientrom ved en institusjon, at det ...

SmartPro Pro 2 Icons

Riktig data til og fra riktig situasjon

Ny teknologi kan si noe om hva som skjer i en tjenesteytende prosess. Basert på hvilken rolle en ansatt har kombinert med avlest sensorikk eller utløste alarmer kan våre løsninger gi en helsearbeider tilpasset situasjon til en hendelse slik at arbeidet understøttes best mulig og raskest mulig. I etterkant av en hendelse eller situasjon kan systemet skrive nøkkeldata tilbake til...
Digsyk Syk Tools Icons

SmartVakt prosesstøtte

SmartVakt vet hvilken ansatt som arbeider på hvilket rom. Dermed kan systemet sende informasjon direkte til den ansatte for den aktuelle pasienten, og registrere informasjon om arbeidet som utføres. Dette gir dokumentasjon på pasientrommet mens man arbeider, informasjon om status over oppgaver akkurat nå, informasjon om renhold er utført mm.
SmartPro Pro Icons

Tilstedeværelse gir flyt

Løsningene kan si noe om hva slags arbeid som blir utført basert på hvem som befinner seg et gitt sted til en gitt tid. For eksempel gir systemet oversikt over kombinasjonen av renhold, om alle helsefaglige oppgaver er utført eller ikke og inn- og utkjørt utstyr eller hjelpemidler. Dette forteller om status på pasientrom.
Digsyk Nurse Icons 2

Systemet gjenkjenner hvem som gjør hva for hvem

Hospital IT tilbyr løsninger som gir autooppslag i EPJ basert på at ansatte simpelthen befinner seg hos en gitt pasient. Den ansattes rolle og brukerprofil i kommunens journalsystem styrer tilgang og mulighet til å skrive data tilbake til journal. 
Språk Norsk - Norwegian