Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

SmartVakt - sykesignal blir til individuell trygghetsalarm

SmartVakt anvender digitale trygghetsalarmer, men også innovativ teknologi som svært nøyaktig kan fortelle hvor en alarmsender
befinner seg. Alarmsenderen forteller systemet at den befinner seg et sted den er fortalt at den ikke bør være, og dette utgjør grunnlaget for en alarm eller et varsel om en utrygg situasjon.

 

SmartVakt Main Icon 1.png

SmartVakt Alarms Icons 1

Sykesignal med aktive og passive alarmer

SmartVakt støtter multiple manuelle eller automatisk utløste alarmer (aktive og passive). Alarmene utløses av posisjonssendere enten ved at pasienten trykker på alarmknapp eller at senderen befinner seg et sted den ikke får lov til å være. Ansatte bærer også posisjonssendere, og alarmene distribueres til mobiltelefoner basert på hvor pleierne er. Dette gir en smidig og effektiv...
SmartVakt Geoalarm Icons

Innendørs geo-fence

SmartVakt detekterer brikker som lokaliserer pasienter og eventuelt ansatte akkurat der de er og i hvilken del av et rom de befinner seg. Slik muliggjøres falldeteksjon, deteksjon av at pasienter forlater senger, og deteksjon av at pasienter befinner seg i utrygge områder. 
SmartVakt APP Icons

Alarm til mobilapp

SmartVakt Mobil er de ansattes mobile klient og verktøy for alarmrespons. SmartVakt Mobil viser de alarmene som er nærmest deg, eller de alarmene som sendes direkte til deg. Den ansatte har mulighet til å avvise og godta oppdrag. Ved å flytte alarmsystemet til mobile enheter oppnås en rask, kostnadseffektiv og brukervennlig alarmrespons.
SmartVakt Alarms Icons 2

Nødalarm for akutte hendelser

SmartVakt har innebygget nødalarm i de ansattes posisjonssendere som kan utløses manuelt eller automatisk. Videre kan ansatte tilkalle andre ansatte gjennom mobilappen.
SmartVakt Alarms Icons 3

Interntelefon for institusjonen

Interntelefoni kommer som standard for SmartVakt. Alle telefoner kan snakke med hverandre. Dette gjør at institusjonen kan erstatte telefonsentral og interntelefoner med SmartVakt-telefoner.
SmartVakt WIFI Icons

WIFI - trygg og sikker overføring av sykesignal

WIFI som signalbærer er en trygg og sikker utprøvd teknologi. SmartVakt er trådløst. Alarmsystemets komponenter er batteridrevet og kommuniserer over WIFI. Enkel installasjon og minimalt med kabling. Posisjonssendere settes strategisk til for å dekke de typer alarmer som ønskes levert.
SmartVakt LoveEPJ Icons

Støttet integrasjon med EPJ

SmartVakt er integrert med ACOS CosDoc, og skriver alarmhendelser direkte til journalsystemet dersom ønskelig. Tilgangskontroll og brukerstyring arves fra EPJ.
Språk Norsk - Norwegian