Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

SmartVakt alarmtjeneste for feltbruk

SmartVakt er en alarmtjeneste som mottar trygghetsalarmer og gjør alarmene om til hendelser.  Alarmhendelser sendes videre enten ved manuell dirigering i bemannet mottak eller automatisk til smartmobiler. Tjenesten skiller på rollenivå: Akuttilkalling, alarmoppdrag for hjemmetjenesten eller behov for sosial kontakt.

Systemet administreres fra en sikker webklient, og ved hjelp av smartmobilene logges alarmhendelser med nok informasjon til at det denner seg et godt bilde av de enkeltes behov, og gjør overlevering av oppdrag til neste ansatt enklere. 

SmartVakt er integrert med ACOS CosDoc.

SmartVakt Felt Platform Icon.png

SmartVakt Felt Central Icons

Alarmsentral som kommuniserer til mobiler og app'er

SmartVakt leveres med en sentralmodul som kan betjenes. Fra sentralen kan alarmer og tilkallinger distribueres til de mobile enhetene. Alle mobile enheter står i kontakt med sentralen.
SmartVakt Felt Geoalarm Icons

Støtte for multiple alarmtyper

SmartVakt støtter tilkalling vanlige trygghetsalarmer, GPS-utstyrte trygghetsalarmer, samt alarmer fra sensorikk som genererer aktive eller passive alarmer i hjemmet.
SmartVaktFelt APP Icons 1

Alarm til mobilapp

SmartVakt Mobil er de ansattes mobile klient og verktøy for alarmrespons. SmartVakt Mobil viser de alarmene som er nærmest deg, eller de alarmene som sendes direkte til deg. Den ansatte har mulighet til å avvise og godta oppdrag. Ved å flytte alarmsystemet til mobile enheter oppnås en rask, kostnadseffektiv og brukervennlig alarmrespons.
Info Measure Icon

Continua hjemmemåling

Hjemmeboere kan måle helseverdier og laste disse opp til hjemmetjenesten som kan monitorere helsetilstanden som alarmer når verdiene går utenfor gitte grenser.
SmartVakt Felt Alarms Icons 2

Akuttilkalling av kollega

SmartVakt støtter tilkalling fra pleier til pleier ved akutte situasjoner eller ved behov. Det kan også leveres alarmutløsning ved at en ansatt har vært i samme GPS-posisjon for lenge for gitte addresser.
Språk Norsk - Norwegian