Sommeravslutning

Sommeravslutning
Etter noen runder med opplæring i løsningen Infoassistent var det på tide med en liten sommeravslutning for testbrukerne.

Hensikten med kurset har vært å få testbrukerne til å bli fortrolig med teknologien som er installert i boligene deres. Flere har fått øynene opp for hva teknologi kan bidra med i hverdagen og har fått økt forståelse for hva teknologien kan benyttes til. Som en avslutning før sommeren hadde Sigrid Marie fra Hospital IT med kake og kaffe som ble satt pris på.