Strategisk satsing på velferdsteknologi i Incita

forside_infoassistent
Først ut ble Incita AS med 2 av sine sykehjem, Bøn og Valstad sykehjem på Eidsvoll. Løsningen baserer seg på smarte touchskjermer på beboerens rom. Ideen er at de som bor på sykehjemmet skal knyttes nærmere sine pårørende for å gi en sterkere samhøringhet, og trygghet i hverdagen.
Løsningen vil være et viktig arbeidsverktøy for personale da de skal registrere arbeidsoppgavene som blir gjennomført på rommet, direkte inn de administrative systemene, samt være et støttesystem for å bedre arbeidsflyt og logistikk.

Med denne løsningen vil de pårørende kunne kommunisere med sine på sykehjemmet via videochat, telefon eller SMS og vil kunne laste opp bilder til skjermen på rommet til beboerne på sykehjemmet når de er på reiser eller bare vil vise et bilde. De ansatte på sykehjemmet og de pårørende vil også få tilgang til å legge avtaler i en kalender som vises på skjermen. Det gjør at beboeren lett kan holde orden på dagens aktiviteter, både frisørtimen og besøk fra barnebarn.

I tillegg til disse viktige funksjonen vil beboeren også benytte skjermen til å se på TV, høre radio og følge med hva som skjer i nyhetbilde på internett. Dette skal være en skjerm der man kan få tilgang til alle de tjenestene man normalt bruker gjennom dagen sier produktsjef i Hospital IT Sigrid Marie Saastad.