Strømming av TV til ditt sykehus

Health TV0

Health TV er distribusjon av TV over IP-nettverk. TV distribueres som en strømmetjeneste fra Hospital IT med alt innhold ivaretatt.

Ønsker du å vite mer?