Produktfamilien Hospitality

Vår erfaring skal være sykehusets trygghet ved innføringen av nye digitale informasjonsløsninger.

Hospitality er et samlebegrep for hele vår produktplattform som består av:

  • HealthBrowser pasientterminaler inklusive programvare og tjenesteproduksjon
  • HealthView storskjerm, interaktive touchskjermer og web inklusive programvare og tjenesteproduksjon
  • HealthTV - TV på storskjermer i oppholdsrom eller pasientrom

Kommer: Ny webside og nye produkter

Hosptial IT lanserer nye produktlinjer for både sykehus og kommuner. Sentralt i løsningene står mobile arbeidsverktøy som arbeider gjennom megatrenden "operational intelligence" - rett informasjon om rett pasient til rett person til rett tid. Dette realiserer sykehusspesifikke applikasjoner mht. pasientflyt, utstyrsflyt og ansattflyt. For kommuner realiseres den digitale hjemmetjeneste og digitale sykehjem. Les mer: Digital hjemmetjeneste - digitale sykehjem.

Hospitality Main Logo

HealthBrowser

HealthBrowser er en programvare som leveres til pasientterminalene som gir pasienten underholdningstjenester og informasjon. TV, radio, internett og telefon samt informasjon om egen tilstand ved sengen.

Hospitality EPJ

Integrasjon med fagsystemer

HealthBrowser er utviklet for å gi tilgang til sykehusets egne fagsystemer. EPJ, PAS og PACS systemer kan hentes opp på skjermen. Sikker pålogging er også mulig gjennom smartkort og passord eller RFID. Helsepersonell kan således hente opp fagsystemer og registrere data direkte ved sengen.
Hospitality HealthGuide

HealthGuide

I lov om spesialisthelsetjenesten slås det fast at opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusets fire viktigste oppgaver. Samtidig er det et viktig ledd i sykehusets strategi å gi slik informasjon til alle pasienter, uavhengig av kultur, alder og etnisk opprinnelse. Å kommunisere på et fremmed språk til en pasient som har en annen kultur, oppleves ofte som vanskelig. Kunnskapen som blir formidlet kan være mangelfull og føre til misforståelser.

For å tilrettelegge for best mulig læring for pasientene har HealthGuide følgende egenskaper:

• Flerspråklighet
• Smartnavigasjon med touch
• Svaksyntfunksjon
• Aldersrelatert informasjon
• Informasjonspakker med tekst, filmer og bilder
• Redigerbart innhold

Hospitality HealthTV

HealthTV

HealthTV gir sykehuset muligheten til å vise høykvalitets TV på alle typer visningsflater. Ny teknologi åpner for nye måter å distribuere TV på ved at digitale tv-signaler overføres via datanett istedenfor tradisjonell coax kabel. Dette gir betydelige synergier der man blant annet sparer drift av et koaxnett.

Hospitality HealthView[1]

HealthView

HealthView er en løsning for informasjonsformidling i helsesektoren. HealthView består av storskjermer og interaktive skjermer. Løsningen er desantralisert slik at man kan sitte hvor som helst i verden og oppdatere informasjonen.

HealthService

Pasientterminalene er et produkt med flere integrerte tjenester. For sykehuset er det derfor viktig med et meget enkelt og oversiktlig drift- og servicekonsept, da de i mest mulig grad skal drive med sin kjernevirksomhet.
Hospital IT har laget et totalkonsept som dekker alle komponenter rundt leveransen av pasientterminaler. Dette konseptet har vi kalt HealthService. HealthService er en alt-i-ett løsning som gir en trygghet og sikkerhet for pasienter og ansatte. Dette gjør at sykehuset har ett kontaktsted for innmelding av feil, uansett type.

HealthEnterprise

HealthEnterprise er produksjonsenheten og kjernen i løsningsplattformen. Den består av programvare og utstyr som har som mål å produsere alle tjenester til HealthBrowser, HealthView og HealthGuide. I tillegg skal den kommunisere med omkringliggende systemer og tilby enkle administrative grensesnitt for oppsett og vedlikehold av disse tjenestene.