Systemet gjenkjenner hvem som gjør hva for hvem

Digsyk Nurse Icons 2

Hospital IT tilbyr løsninger som gir autooppslag i EPJ basert på at ansatte simpelthen befinner seg hos en gitt pasient. Den ansattes rolle og brukerprofil i kommunens journalsystem styrer tilgang og mulighet til å skrive data tilbake til journal. 

Ønsker du å vite mer?