Leveringsdyktighet og kundetilfredshet

Hospital IT har siden 2004 levert mer enn 1500 pasientterminaler til norske sykehus. Vi har levert landets mest avanserte velferdsteknologi til Oslo Kommune og Kampen Omsorg+.:

Hospital IT har kunnskapen, evnen og viljen til å levere de beste løsningene til helsesektoren innenfor velferd og omsorg. 

Kommer: Ny webside og nye produkter

Hosptial IT lanserer nye produktlinjer for både sykehus og kommuner. Sentralt i løsningene står mobile arbeidsverktøy som arbeider gjennom megatrenden "operational intelligence" - rett informasjon om rett pasient til rett person til rett tid. Dette realiserer sykehusspesifikke applikasjoner mht. pasientflyt, utstyrsflyt og ansattflyt. For kommuner realiseres den digitale hjemmetjeneste og digitale sykehjem. Les mer: Digital hjemmetjeneste - digitale sykehjem.

Vestre Viken HF, Ringerike

Ringerike sykehus HF flyttet i 2004 inn i nye døgnavdelinger for kirurgiske og medisinske pasienter med enerom til alle pasientene. Sykehuset ønsket at pasientene skulle ha en helhetlig informasjon og underholdningskanal. Hospital IT tilbød løsninger som kunne skreddersys etter sykehusets behov. " De leverte, monterte og holdt opplæring som planlagt i henhold til fremdriftsplanen. All planlegging har foregått i nært samarbeid med involverte avdelinger. Vi har opplevd god oppfølging of support etter leveransen. De har tatt våre henvendelser og tilbakemeldinger på feil og problemer alvorlig og rettet opp så raskt som mulig. Vi er også svært fornøyd med at de har en representant som følger oss opp regelmessig utenom våre henvendelser. 

Del:
Tips en venn