Innovasjon

Hospital IT legger vekt på behovsdrevet innovasjon når gode løsninger utvikles. Det jobbes tett med helseinstitusjoner, ressursgrupper, brukerrepresentanter og pårørende for å utvikle gode produkter. Hospital IT utvikler også løsninger i store nasjonale og internasjonale FOU-prosjekter i regi av Innovasjon Norge og Forskningsrådet / AAL-programmet / EU. Systemene som utvikles skal bli viktige verktøy både for hjelpeapparatet og for eldre mennesker som ønsker å kunne bo lengre hjemme og klare seg selv.

Kommer: Ny webside og nye produkter

Hosptial IT lanserer nye produktlinjer for både sykehus og kommuner. Sentralt i løsningene står mobile arbeidsverktøy som arbeider gjennom megatrenden "operational intelligence" - rett informasjon om rett pasient til rett person til rett tid. Dette realiserer sykehusspesifikke applikasjoner mht. pasientflyt, utstyrsflyt og ansattflyt. For kommuner realiseres den digitale hjemmetjeneste og digitale sykehjem. Les mer: Digital hjemmetjeneste - digitale sykehjem.

Virtual coach reaches out to me

V2me-prosjektet er en videreføring av AAL-programmets A2E2-prosjekt. Løsningen kombinerer virkelige og virtuelle sosiale nettverkselementer for å forebygge og overvinne ensomhet i Europas aldrende befolkning. Dens overordnede mål er å øke livsgleden til de eldre. V2me implementerer en avansert elektronisk løsning som støtte for å forhindre ensomhet med særlig vekt på senior sluttbrukere.

 

V2me prosjektet er en videreføring av AAL programmets A2E2 prosjekt. Løsningen kombinerer virkelige og virtuelle sosiale nettverks elementer for å forebygge og overvinne ensomhet i Europas aldrende befolkning. Dens overordnede mål er å øke livsgleden til de eldre. V2me implementerer en avansert elektronisk løsning som støtte for å forhindre ensomhet med særlig vekt på senior sluttbrukere.

 

Prosjektet er forankret i vitenskaplig teori og forskning, og bruker forebygging - og intervensjons-strategier for å utvikle en ”tilrettelegger” som gjør det mulig både å forebygge ensomhet i aldersgruppen (65-74 år) og en vellykket intervensjon i eldre generasjoner (75+). V2me skal oppmuntrende eldre folk til å fortsette i å delta i samfunnet, og til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Del:
Tips en venn